جستجو کن...

حراج بزرگ رخ آرا

به مناسبت سالگرد یک سالگی کلینیک

ظرفیت محدود می باشد.


-۱۹ : -۱۲ : -۳۷۲
مانده به حراجعنوان قیمت
بوتاکس
کل صورت مصپورت
۶۰۰۰۰۰
۴۵۰۰۰۰
فیلر روانیس لب
۱ سی سی
۱۵۰۰۰۰۰
۱۱۹۹۰۰۰
فیلر پرفکتا
۳ سی سی
۲۶۰۰۰۰۰
۲۱۹۹۰۰۰
فیلر بلترو
--
۱۸۰۰۰۰۰
۱۴۹۹۰۰۰
مزونیدلینگ
--
۳۰۰۰۰۰
۱۹۹۰۰۰
بوتاکس
کل صورت دیسپورت
۱۲۰۰۰۰۰
۸۴۹۰۰۰
PRP
پی آر پی
۶۰۰۰۰۰
۳۹۹۰۰۰
مزوتراپی سر
--
۳۰۰۰۰۰
۱۹۹۰۰۰
فرکشنال صورت
--
۷۵۰۰۰۰
۴۹۹۰۰۰
کربن لیزر
--
۴۵۰۰۰۰
۲۴۹۰۰۰
میکرودرم
۳ جلسه ای
۴۵۰۰۰۰
۲۹۹۰۰۰
هیدروفشیال
--
۳۵۰۰۰۰
۲۹۹۰۰۰
PRP و نیدلینگ
--
۷۵۰۰۰۰
۴۹۹۰۰۰
EMS
۱۲ جلسه ای
۱۲۰۰۰۰۰
۸۹۹۰۰۰
کویتشن
۶ جلسه ای
۱۰۰۰۰۰۰
۷۹۹۰۰۰
Whitening
۳ جلسه ای
۱۵۰۰۰۰۰
۱۰۹۹۰۰۰
پلاسما جت
--
۶۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰
Tightening
۳ جلسه ای
۱۸۰۰۰۰۰
۱۱۹۹۰۰۰
لیزر فول بادی بانوان
یک جلسه
۹۰۰۰۰۰
۴۹۹۰۰۰
لیزر فول بادی آقایان
یک جلسه
۱۵۰۰۰۰۰
۸۹۹۰۰۰
لیزر صورت
--
۱۵۰۰۰۰
۸۹۰۰۰
لیزر زیر بغل و بیکینی
--
۲۴۰۰۰۰
۱۴۹۰۰۰
لیزر ساق پا و ساق دست
--
۳۵۰۰۰۰
۱۷۹۰۰۰
پکیج فول بادی بانوان
--
۴۵۰۰۰۰۰
۲۹۹۹۰۰۰
پکیج فول بادی آقایان
--
۷۵۰۰۰۰۰
۴۹۹۹۰۰۰
هایفو
--
۱۸۰۰۰۰۰
۱۲۹۹۰۰۰