شاید شما نیز جزو کسانی هستید که دچار عارضه ی جوش بعد از کاشت مو شده اید و یا اینکه دوست دارید قبل از اقدام به این عمل زیبایی پر طرفدار در مورد یکی از شایع ترین عوارض آن یعنی جوش بعد از کاشت مو بیشتر بدانید.

کاشت مو یکی از راههای بازیابی زیبایی و جوانتر شدن است. زیرا ریزش مو که علل متعددی چون بالا رفتن سن و عوامل ژنتیکی دارد، یکی از شایع ترین موارد دلیل مراجعهی افراد به متخصصان زیباییست. البته باید پذیرفت که عوارض احتمالی برای این اقدام زیبایی اجتناب ناپذیراند. اما همهی آنها تا حدودی نیز قابل برطرف شدن هستند. ظاهر شدن جوش بعد ازکاشت مو، یکی از شایعترین نوع این عوارض است.

شاید در نگاه نخست این جوشها بسیار ناخوشایند بهنظر برسند اما جالب است بدانید که در واقع این عارضه نشانهی خوبیست و حاکی از آن است که پروسهی کاشت روند موفقیت آمیزی داشتهاست. البته این موضوع، هرگز به معنی نتیجهی ناموفق در افرادی که دچار جوش بعد از کاشت مو نمیشوند هم نیست.

در ادامهی مطلب پیش رو به علت بروز جوش بعد از کاشت مو و راههای مواجهه و درمان آن میپردازیم.

بررسی عوامل موثر در بروز جوش بعد از کاشت مو

بررسی عوامل موثر در بروز جوش بعد از کاشت مو

در اصطلاح پزشکی، جوش بعد از کاشت مو رافولیکولیتنامگذاری کردهاند. فولیکول مو، یک دستگاه پوستی است که وظیفه‌‌اش ساختن مو میباشد و فولیکولیت به التهابی گفته میشود که در ناحیه اطراففولیکول‌” مو ایجاد ایجاد میشود و شباهت بسیار زیادی به آکنههای پوستی دارد. البته باید این نکته را در نظر گرفت که جوش بعد از کاشت مو الزاما، تنها به افرادی که عمل کاشت مو را انجام میدهند اختصاص ندارد. بلکه ممکن است در مواقع دیگری نیز بر روی پوست ظاهر شود. حتما شنیدهاید که گفته میشود افراد برای مراجعه جهت کاشت، بهتر است مطمئن شوند حدود پنجاه درصد از موهای خود را از دست دادهاند.

علت تاکید و توصیهی این موضوع، فاصهی بین ریشهی موهای شماست. لذا در صورت وجود تراکم بالا، عملیات کاشت به ریشهها آسیب میزند و ممکن است این آسیب به صورت جوش بعد از کاشت مو خود را نشان بدهد. چیزی که در ابتدا لازم است آنرا در نظر بگیریمبیخطر بودن عارضه ی جوش بعد از کاشت مو میباشد. لذا نیازی به نگرانی در مورد آن جز در موارد حاد احساس نمیشود. هرچند علت بروز جوش بعد از کاشت مو به طور قطع مشخص نیست، اما بهعنوان یکی از عمدهترین دلایل میتوان به چربی پوست فرد، آسیب به بافت ریشههای مو در حین عمل کاشت، چنان که پیشتر نیز به آن اشاره شد، علت آن تراکم بالای موهاست.

رویش موی کاشتهشده بهسمت داخل، عدم مراقبت صحیح بعد از فرایند کاشت و رعایت نکردن برخی نکات بهداشتی و مراقبتی توسط بیمار و همچنین موارد بسیار دیگری اشاره کرد. با این وجود توصیه میشود در صورت بروز برای رفع جوش بعد از کاشت مو، سرخود عمل نکنید و حتما جهت معالجه از پزشک مربوطه کمک بخواهید. با اینهمه در شرایط عادی، پس از گذشت چند هفته از فرآیند کاشت، جوشها نیز همچون سایر عوارض این اقدام زیبایی نظیر التهابهای پوستی، خود به خود از بین رفته و همانطور که گفتهشد، دیگر جایهیچگونه نگرانی را از خود باقی نخواهند گذاشت.

 

روش‌های درمان جوش بعد از کاشت مو

 

روشهای درمان جوش بعد از کاشت مو

جوش بعد از کاشت مو یا در اصطلاح کیستهای مویی شباهت بسیار زیادی به آکنه دارند. اما بر خلاف روشهای درمانی که برای درمان آکنه، نظیر ترکاندن جوش ارائه میشود در این مورد باید  از این اقدام در منزل اجتناب کرد و در صورت عفونی بودن این جوشها و حساسیتشان، جهت معاینه و در صورت لزوم تخلیهی آن، حتما به پزشک متخصص مراجعه کرد. شاید این سوال برای شما ایجاد شدهاست که اصطلاح کیست مویی یا جوش بعد از کاشت مو دقیقا به چه معناست. کیستمویی در واقع حفره ای میباشد که در پوست ایجاد شده و گاهی درون آن از مایعات و چرک انباشته شده و به شکل آبسه نمایانان میشود.

هرچند که گفته شد بروز جوش بعد از کاشت مو طبیعی است، اما با رعایت بهداشت تا حد زیادی میتوان این موضوعرا کنترل نمود. در ادامه به چند روش مواجهی درست در صورت بروز این عارضه میپردازیم.

  • گرم و مرطوب نگهداشته گراف

به مجموعه دستهی چند تایی موهایی که پیاز مشترک دارند، گراف گفته میشود. در واقع گراف واحد شمارش موی جابهجا شده در فرآیند پیوند است. بهتر است تا یک الی دو هفته، قسمتی از پوست که پزشک گرافها را از آن نقطه برداشته، گرم و مرطوب نگهداشته شود. برای این اقدام راهکارهایی نظیر استفاده از کمپرس آب گرم  و یا استفاده از حولهی گرم و مرطوب در محل وجود دارد. رعایت بهداشت محل کاشت نیز، در بروز جوش بعد از کاشت مو نقش قابل توجهی دارد.

  • مراقبت های بهداشتی مناسب

مسلما مراقبت بهداشتی مناسب، میتواند تا حد قابل توجهی بروز این عارضه را کاهش داده و یا حتی کاملا از آنها جلوگیری نماید. سعی کنید از وارد شدن ضربه به محل کاشت جلوگیری کنید و به مدت طولانی از کلاه یا دستمالسر استفاده نکنید. زیرا این عمل میتواند به ناحیهی کاشت فشار وارد کرده و باعث بروز عوارض متعددی باشد، که کیست مویی یا جوش بعد از کاشت مو تنها یکی از آنهاست.

  • استفاده نکردن از سونای بخار و جکوزی

باید توجه داشت که بخار آب تا چند هفتهی ابتدایی کاشتمو بسیار مضر است. لذا توصیه میشود در این مدت از حمام آبگرم، مراجعه به استخر و استفاده از سونای بخار و جکوزی خودداری شود.

  • استفاده از انتیبیوتیک

استفاده از انتیبیوتیکهای تجویز شده توسط پزشک نیز از دیگر راههای درمانی کیستهای مویی و چرکی میباشدو بهتر است که ابتدا از آنتیبیوتیکهای خوراکی استفاده شود.

  • استفاده از شامپوی مناسب

پزشک معمولا بعد از عملیات کاشت، شامپوی آنتی باکتریال تجویز کرده و بهتر است که در طول ۲۴ ساعت یک الی دو دفعه موهای خود را بشویید تا از چربی و شوره پاک شوند.

  • لمس نکرده جوش

سعی کنید جوش بعد از کاشت مو را لمس نکرده و از بازی کردن با آنها جدا خودداری کنید.