مراقبت‌های قبل و بعد از هیدروفشیال

مراقب‌های بعد از هیدروفشیال

فرد باید از آفتاب گرفتن یا برنزه کردن پوست تا ۴۸ ساعت اجتناب کنید، یا از کرم‌های ضدآفتاب مناسب استفاده کنید.

پس از ۲۴ ساعت از درمان می‌توانید بوتاکس یا تزریقات دیگر را انجام دهید.

پس از ۴۸ساعت می‌توانید داروهای تجویزی موضعی را استفاده کنید.

از قرار گرفتن در معرض گرما و حرارت (سونا، کار شدید) اجتناب کنید.

جهت حفظ اثر درمان آرایش تا ۲۴ ساعت انجام نشود.