ورم و تجمع مایع بعد از ابدومینوپلاستی و آب آوردن شکم به دنبال عمل ابدومینوپلاسی یک امر شایع می باشد که معمولا بعد از این عمل مشاهده می شود. با گذشت چند روز این ورم بهبود پیدا می کند. در هفته اول حجم زیادی از این ورم جذب بدن می شود و بعد از گذشت چند ماه دیگر اثری از  ورم و تجمع مایع بعد از ابدومینوپلاستی و آب آوردن شکم حاصل از عمل ابدومینوپلاستی مشاهده نمی شود. راه های بسیاری وجود دارد برای اینکه  ورم و تجمع مایع بعد از ابدومینوپلاستی و آب آوردن شکم بعد از عمل بهبود پیدا کند. باید مراقبت های بعد از جراحی ابدومینوپلاستی را رعایت کرد تا هرچه زودتر ورم و تجمع مایع بهبود پیدا کند. اما اگر تجمع مایع و ورم بیشتر از مقدار معمول باشد باید به پزشک مراجعه کرد.

راه کارهایی برای عدم تجمع مایع بعد از ابدومینوپلاستی

راه کارهایی برای عدم تجمع مایع و آب آوردن شکم بعد از ابدومینوپلاستی

استفاده از گن های مخصوص : با استفاده از این گن ها بعد از ابدومینوپلاستی تا حد چشم گیری تجمع مایع و آب آوردن شکم بهبود پیدا می کند. با خارج شدن خونابه و مایعاتی که در زیر پوست تجمع پیدا کرده اند ورم شکم از بین می رود.

داشتن تحرک

برای کاهش و بهبود ورم و تجمع مایع بعد از ابدومینوپلاستی و آب آوردن شکم، یکی از راه های بسیار موثر داشتن تحرک می باشد. به همین دلیل در هفته های اول به بیمار توصیه می شود که پیاده روی کند. باید به این نکته توجه کرد که در هفته اول پیاده روی باشد به صورت خمیده انجام شود تا به شکم فشار نیاید.

مصرف دارو

در بعضی مواقع پزشک برای بیماری یک سری دارو تجویز می کند در جهت بهبود آب آوردن شکم. این داروها باید تهیه شوند و فرد آن ها را مصرف کند.

مصرف میوه و سبزیجات

راه دیگر برای بهبود و کاهش آب آوردن شکم و تجمع مایع بعد از ابدومینوپلاستی مصرف میوه، سبزیجات، غلات و فیبرها می باشند که تا حد چشمگیری در بهبود آب آوردن شکم نقش دارند.

ترک مصرف مواد مضر

در دوره ای که شکم بعد از عمل آب آورده است و مایعات تجمع پیدا کرده اند باید از مصرف بعدی از مواد خوراکی پرهیز شود. در این دوره موادی مانند غذاهای شور، غذاهای فرآوری شده، نوشیدنی های قندی، الکل، کافئین، سیگار و از این قبیل مواد نباید مصرف شوند.

برطرف شدن ورم و تجمع مایع بعد از ابدومینوپلاستی

برطرف شدن ورم و تجمع مایع بعد از ابدومینوپلاستی و آب آوردن شکم

ورم و تجمع مایع بعد از ابدومینوپلاستی و آب آوردن شکم یک امر طبیعی بعد از جراحی ابدومینوپلاستی می باشد و تا زمانی که این تورم و آب آوردن شکم وجود داشته باشد نتیجه عمل به درستی مشخص نمی باشد. درصد بالایی از تورم حاصل از عمل در همان روزها و هفته های اول از بین می رود و بهبود پیدا می کند. اما برای از بین رفتن کامل تورم نیاز است که تقریبا دو الی سه ماه بگذرد و بعد از آن نتیجه عمل به درستی قابل مشاهده می باشد.

مدتی که برای از بین رفتن تورم پس از عمل لازمم است بستگی به ویژگی های فردی و میزان رعایت فرد دارد. عواملی مانند رژیم غذایی و تغذیه بیمار، سطح عمل، توجه به مراقبت های لازم در قبل و بعد از عمل در زمان لازم برای بهبودی تورم موثر است. اگر بیمار نکات مراقبتی را رعایت کند و تغذیه مناسب و تحرک لازم را داشته باشد دوره بهبود تورم حاصل از عمل کم می شود.

دلیل تورم و آب آوردن شکم بعد از ابدومینوپلاستی

دلیل تورم و آب آوردن شکم بعد از ابدومینوپلاستی

بعد از عمل ابدومینوپلاستی مقداری آب زیر بافت شکم بیمار تجمع پیدا می کند که این تجمع مایعات باعث ایجاد تورم می شوند. به دلیل جراحت هایی که در حین عمل به وجود می آیند شکم آب می آورد. در زمانی که نیاز باشد پزشکان از درن استفاده می کنند. این درن ها در محل زخم قرار می گیرند و مایع را جمع می کنند. بیمار روزانه این درن ها را تعویض می کند. این مایعات در محل جراحات جمع می شود تا ترمیم بتر صورت بگیرد. ای جراحات و آب آوردن شکم دلیل اصلی تورم می باشند.