دلایل به وجود آمدن جوش سرسیاه

علل بسیار زیادی برای جوش سرسیاه وجود دارد در زیر به برخی از مهمترین فاکتورهای آن اشاره می کنیم:

  • تولید بیش از حد چربی بدن
  • استفاده از لوازم آرایشی چرب
  • استرس و اضطراب
  • تغییرات هورمونی
  • فقدان تغذیه مناسب
  • استفاده از برخی داروها همچون کورتیکو استروئیدها، لیتیوم و آندروژن ها
  • مصرف دخانیات و به طور اخص سیگار