درمان سلولیت با مزوتراپی

سلولیت چربی‌های ناخواسته‌ای است که به طور طبیعی در بدن جمع می‌شوند و با روش‌های مرسوم مانند رژیم‌های غذایی و ورزش کردن از بین نمی‌روند. در این مواقع است که درمان‌های جایگزینی مانند مزوتراپی کارآمد هستند. در مزوتراپی سعی می‌شود تا با تزریق ترکیبی از عصاره‌های طبیعی و ویتامین‌ها نواحی که مبتلا به سلولیت هستند را درمان کنیم.
این درمان از طریق تزریق مقادیر بسیار کمی از این ترکیبات صورت می‌گیرد که مهمترین عوامل ایجاد سلولیت را مورد هدف قرار می‌دهند: چربی، گردش خون نامناسب و بافت‌های آسیب دیده. در طول دوره درمان این مشکلات حل شده، سطح پوست هموار شده و سلولیت کاهش می‌یابد. البته نتایج درمان در بیمارن مختلف که دارای شرایط گوناگونی هستند نیز متفاوت است.